Nytt styre 2020 – 2021

Årsmøtet på NOIL-huset 20. mai 2020 har valgt følgende styre:   Ole Gulbrand Rudsengen (leder), Inger Lene Braastad (nestleder), Ole Hval (nestleder), Jan Even Raastad (kasserer), Frank Kisen,  Morten Albertsen, Bjørnar Rudsengen,  Hans Morstad, Marit Skjaker Morstad og Birgitt Stene. Æresmedlem Hans Morstad Hans Morstad ble utnevnt til Skjerva løypelags første æresmedlem under årsmøtet 20. mai…… Fortsett å lese Nytt styre 2020 – 2021

Publisert
Kategorisert som Nyheter

Grøarunden

Lengde: 6 km Dette er en lettgått tur med start og mål på Skjerva sag. Vi går nordover på skogbilvegen inn Tangentråkket, og passerer en bom ved det tidligere gårdsbruket Sørtangen før vegen dreier østover mot Måsabekken. Dette er demningen som isolerer den interkommunale vannkilden Grøa fra resten av vassdraget. Nordvestover ser vi Våja og…… Fortsett å lese Grøarunden

Randsbergsrunden

Lengde: 6 km Start og mål for denne runden er ved løypekrysset i Hvalstikket langs Skardbrennvegen. Vi går opp Morstadrenna til vi kommer inn på løypetraseen til Øståsen skiløyper. Vi tar til høyre opp bakken og holder oss i ganske lettgått terreng på driftsveg og sti langs vestsiden av Langmyra mot Guldenvegen. Vi tar til…… Fortsett å lese Randsbergsrunden

Øytjernsrunden og Kampen

Det blir halvannen kilometer ekstra å gå oppom Kampen, men det er det verdt!

Lengde: 10 km Turen går på sti og skogsbilveg, med start og mål på Skjerva sag. Vi velger å starte med å gå blåmerket sti over Skjervemoen til Aklangen og videre langs Aklangsvegen mot Minnerstua. I sørenden av Elgmyra, før vegen går videre ned til Minnerstua, tar vi til venstre opp mot Kampesetra. Her anbefales…… Fortsett å lese Øytjernsrunden og Kampen

Avalsjøen rundt

Lengde: 8 km Kilde: oppdatert fra Turappen «Hadeland» Rutetype: sti og skogsbilveiStart og mål: Brovoll. Litt over middels krevende tur på stier og skogsbilveier i trivelig skogsterreng rundt Avalsjøen.Ta blåmerket sti fra nordsiden av tunet på Brovoll. Stien og skiløypa følger samme trasé i 2-300 meter, før stien legger seg nærmere viltgjerdet langs E16. Passér…… Fortsett å lese Avalsjøen rundt

Sagvollen – Høvra

Lengde: 6,6 km Kilde: www.skiforeningen.no Rutetype: skogsbilveiSagvollen er utgangspunktet for denne sykkelruta. Ruta går sørøstover, først langs Kalven. Så sykler vi sørover over Storåbrenna, og kommer til et kryss der rute 313 fortsetter rett fram mot Skjerva.Vi tar til venstre her, og holder så til høgre i vegkrysset «Pipetobakk». Ved Gullensæterhytta (privat) krysses blåmerket sommersti…… Fortsett å lese Sagvollen – Høvra

Aklangen rundt

Lengde: omlag 2,5 km Rutetype: sti, skogsbilveiAklangen rundt: Start og mål for turen er Skjerva dam i sørenden av Skjervevatnet. Vi krysser Skjervedammen og går i vestlig retning. Rett etter dammen går det av en sti til venstre. Den passerer noen hytter (Fuglesangen) ved nordenden av Aklangen. Stien fortsetter på vestsiden av Aklangen og krysser…… Fortsett å lese Aklangen rundt

Våja – Gullensætra

Lengde: ca. 3 km Omlag 300 meter fra brua over Storåa går det av en sti til venstre (rett etter bekken). Stien krysser Sagvollvegen etter omlag 200 meter. Følg stien ytterligere 400 meter mot Sautjernsbekken. Etter 1,3 kilometer kommer stien inn på en skogsbilvei. Ta til høyre og følg veien i omlag 800 meter (det…… Fortsett å lese Våja – Gullensætra

Skjerveknatten rundt

Lengde: 10,9 km Kilde: www.ut.no Rutetype: Sti / skogsbilveiI starten trasker du ca 500 meter langs grusveg. Etter hvert følger du den blåmerka skogsstien opp til Skjerveknatten. Det passer å ta ei drikkepause etter den bratte kneika. Før du går videre må du sørge for å få med deg den storslagne utsynet mot øst. Vannene…… Fortsett å lese Skjerveknatten rundt

Skjervetråkket – Øytjernet – Skjervetråkket

Lengde: ca. 5 km Vi følger Oppdalslinna østover i ca. 2 km, forbi vannkilden Grøa og fram til Kampehytta. Der tar vi av til høyre inn på sti sørover mot Øytjernet. Følg sti vestover langs tjernet til hytta i vestenden av vatnet. Derfra følger vi sti ned til Langmyra. Fra Langmyra går stien nordover til…… Fortsett å lese Skjervetråkket – Øytjernet – Skjervetråkket