Våja – Gullensætra

Lengde: ca. 3 km


Omlag 300 meter fra brua over Storåa går det av en sti til venstre (rett etter bekken). Stien krysser Sagvollvegen etter omlag 200 meter. Følg stien ytterligere 400 meter mot Sautjernsbekken. Etter 1,3 kilometer kommer stien inn på en skogsbilvei. Ta til høyre og følg veien i omlag 800 meter (det går også av en sti før hovedstien opp til Gullensætra). Ta til høyre inn på stien mot Gullensætra. Fra skogsbilveien og opp til Gullensætra er det omlag 600 meter.