Aklangen rundt

Lengde: omlag 2,5 km


Rutetype: sti, skogsbilvei
Aklangen rundt: Start og mål for turen er Skjerva dam i sørenden av Skjervevatnet. Vi krysser Skjervedammen og går i vestlig retning. Rett etter dammen går det av en sti til venstre. Den passerer noen hytter (Fuglesangen) ved nordenden av Aklangen. Stien fortsetter på vestsiden av Aklangen og krysser Svarttjernsbekken. Stien fortsetter ned til Aklangsoset, der vi krysser elva og går opp til Aklangsveien. Vi følger veien tilbake til Skjerva dam.