Om oss

Om Skjerva løypelag

Bli litt bedre kjent med oss

Mange jern i ilden

Skjerva løypelag er en aktiv forening hele året gjennom. I vinterhalvåret er vi i farta med preparering av 42 km skispor på gamlemåten og drift av servering på Skjervestua. Løypenettet vokser fra år til år. Vi har to snøskutere og masse flott prepareringsutstyr. På våren gjør vi vedlikehold i løypetraseene og forbereder felles vårdugnad, som gjennomføres i juni. Rett over sommeren planlegger og gjennomfører vi en 18 km turmarsj med guider – «Skjerva 7 Summits». Som navnet tilsier, går turen over sju ulike åstopper. Deretter forbereder og gjennomfører vi en felles høstdugnad, og mens det nærmer seg frost og vinter lager vi en flott kalender for året som skal komme.

Vi har også et hjerte for turstiene i området. I barmarksesongen registreres og ryddes både kjente og ukjente stier, som til slutt vil finne veien inn på et flott stikart.

Vi liker også godt å invitere til felles turer, både sommer og vinter. Det kan være en måneskinnstur i februar, eller en fottur i september. Uformelt og hyggelig.

Et løypelag blir født

Denne beretningen gir et dykk inn i arbeidet frem til stiftelsesmøtet og senere det aller første styremøtet i Skjerva løypelag

Hvem – hva – hvor: Skjerva løypelag

Skjerva er ikke bare navnet på et skogsvann på Øståsen i Lunner kommune…

Spiren til Skjerva løypelag ble sådd høsten 2018. Paul Arne Opsahl og brødrene Ole G. og Bjørnar Rudsengen ble enige om å se på mulighetene for å få til en etterlengtet skiløype fra Skjerva til Avalsjøen og videre opp til Brovoll.
I februar 2019 ble det flere trugeturer med befaring i området nord for Skjerva. Det ble etter hvert et mål å koble sammen den nye løypetraseen med Lygnaløypa. Etter flere befaringer, ble de beste løypeprofilene funnet. Skjerva løypelag ble stiftet torsdag 21. mars 2019.

Foreningen hadde følgende opprinnelige formål:
– knytte seg til Øståsens eksisterende løypenett på tre punkter: Sør for Randsberget (Øståsen Skiløyper), ved Koperud (Skiforeningen/Øståsen Skiløyper vendepunkt) og ved Brovoll (Skiforeningen). Den nye løypetraséen vil gå om Skjervetråkket og Avalsjøen til Brovoll.
– realisere lokale snøskuterkjørte løyper på Skjerva og i Skjervavassdraget.
– vedlikeholde gamle stier i området.
– bidra til å ivareta løyper, natur og kultur i området

Styret i Skjerva løypelag

Dette er styresammensetningen siden årsmøtet 22. mars 2023

Ole Hval

Ole Hval

Leder

Marit Skjaker Morstad

Marit Skjaker Morstad

Nestleder

Jan Even Raastad

Jan Even Raastad

Kasserer

Hans Morstad

Hans Morstad

Styremedlem

Bjørnar Rudsengen

Bjørnar Rudsengen

Grafisk, løyper, web

Bente Stokke

Bente Stokke

Styremedlem

Åse Toril Krågsrud

Åse Toril Krågsrud

Styremedlem

Frank Kisen

Frank Kisen

Varamedlem

Inger Lene Braastad

Inger Lene Braastad

Varamedlem

Skutergruppa