Et løypelag blir født

SKJERVA LØYPELAG: Foran fra venstre: Rolf Magne Berget, Marit S. Morstad, Inger Lene Braastad, Bjørnar Rudsengen, Ole Molden og Rigmor Fredriksen Sørbekk. Bak fra venstre: Ole Gulbrand Rudsengen, Jan Even Raastad, Hans Erik Braastad, Arne Sørbekk, Gro Rudsengen, Eva Raastad, Jøran Elisabet Lund og Paul Arne Molund Opsahl. Foto: Paul Arne Molund Opsahl

DEN HEKTISKE VÅREN
– et løypelag blir født

Her følger beretningen om oppstarten av Skjerva løypelag, fra de første uformelle samtalene, til stiftelsesmøtet og videre til det første styremøtet. For å holde oversikt på alle tanker, ideer og beslutninger, begynte vi å føre logg. Og det er derfor det i det hele tatt er mulig å gjengi denne historien. Vi starter der loggen starter.

Logg fra februar 2019

Som den opplyste leser sikkert kan se, er vi allerede midt inne i et arbeid som allerede er påbegynt

Logg fra mars 2019

Dette var måneden som ledet frem til stiftelsesmøtet 21. mars.

Logg fra april 2019

Dette var måneden som ledet frem til det aller første styremøtet 29. april.

Noen utvalgte, senere begivenheter fra loggen: