Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte onsdag 22. mars kl. 19:00

Skjerva løypelag ønsker velkommen til årsmøte på Skjervestua onsdag 22. mars kl. 19:00. Frist for innkomne saker er senest 8. mars. Saker til årsmøtet kan meldes inn på post@skjerva.no (hvis du leser dette på forsiden av skjerva.no, klikk på saken for direktelink til e-post). Det er krav om medlemskap for deltakelse på årsmøtet.

Saksliste og årsmøtedokumenter gjøres tilgjengelig på forespørsel til post@skjerva.no. Vel møtt!