Skjervetråkket – Øytjernet – Skjervetråkket

Lengde: ca. 5 km


Vi følger Oppdalslinna østover i ca. 2 km, forbi vannkilden Grøa og fram til Kampehytta. Der tar vi av til høyre inn på sti sørover mot Øytjernet. Følg sti vestover langs tjernet til hytta i vestenden av vatnet. Derfra følger vi sti ned til Langmyra. Fra Langmyra går stien nordover til Grøvika (Grøa). Her kommer vi inn igjen på Oppdalslinna. Vi tar til venstre og følger veien tilbake til Skjervetråkket.