Nytt styre 2020 – 2021

Årsmøtet på NOIL-huset 20. mai 2020 har valgt følgende styre: 

 Ole Gulbrand Rudsengen (leder), Inger Lene Braastad (nestleder), Ole Hval (nestleder), Jan Even Raastad (kasserer), Frank Kisen,  Morten Albertsen, Bjørnar Rudsengen,  Hans Morstad, Marit Skjaker Morstad og Birgitt Stene.

Æresmedlem Hans Morstad

Hans Morstad ble utnevnt til Skjerva løypelags første æresmedlem under årsmøtet 20. mai 2020 for den uvurderlige innsatsen med etableringen av skiløypene våre!

Hans Morstad overrekkes æresmedlemsskap av styreleder Ole G. Rudsengen