Avalsjøen rundt

Lengde: 8 km

Kilde: oppdatert fra Turappen «Hadeland»


Rutetype: sti og skogsbilvei
Start og mål: Brovoll. Litt over middels krevende tur på stier og skogsbilveier i trivelig skogsterreng rundt Avalsjøen.
Ta blåmerket sti fra nordsiden av tunet på Brovoll. Stien og skiløypa følger samme trasé i 2-300 meter, før stien legger seg nærmere viltgjerdet langs E16. Passér under kulverten ved E16 (Sulua), og følg stien/skiløypa videre i 2-300 meter. I stikrysset tar du til høyre ned mot Avalsjøen og Avalsjødammen. Ta til venstre i stidelet like etter dammen. Følg stien, og kryss en skogsbilvei etter omlag 500 meter og ta til venstre ved stidelet etter ytterligere 500 meter. Følg stien til Aklangselva, ta til venstre når du kommer ut på skogsbilveien og gå langs Avalsjøen. I vika (Avalsjøkalven) ved Kalvedalen følger du skogsbilveien et lite stykke opp bakken.
Ta til venstre og følg løypeskiltet mot Brovoll. Denne gamle driftsvegen går i sørøstlig retning langs vannet fram til den blåmerkede stien du kom ned i starten på turen. Følg stien tilbake til Brovoll.