Grøarunden

Lengde: 6 km

Dette er en lettgått tur med start og mål på Skjerva sag. Vi går nordover på skogbilvegen inn Tangentråkket, og passerer en bom ved det tidligere gårdsbruket Sørtangen før vegen dreier østover mot Måsabekken. Dette er demningen som isolerer den interkommunale vannkilden Grøa fra resten av vassdraget. Nordvestover ser vi Våja og nordøstover ser vi de idylliske småøyene i Skyten.

Vi krysser demningen og følger stien sørover langs vannet. Husk at dette er en drikkevannskilde, med de restriksjonene det innbærer. Mot slutten av vannet dreier stier sørøstover mot Oppdalslinna. Vi tar til høyre og følger vegen ned til Grøavika. Herfra er det mulig å følge Oppdalslinna tilbake, hvis man ønsker en litt kortere tur. Vi tar i stedet til venstre i Grøavika og følger stien et kort stykke inn til Langmyra. Her tar vi til høyre og går langs myrkanten mot Skjervemoen og Skjerva sag.

Fra fellestur rundt Grøa: Turleder Ole G. Rudsengen forteller om nærområdet