Øytjernsrunden og Kampen

Det blir halvannen kilometer ekstra å gå oppom Kampen, men det er det verdt!

Lengde: 10 km

Turen går på sti og skogsbilveg, med start og mål på Skjerva sag. Vi velger å starte med å gå blåmerket sti over Skjervemoen til Aklangen og videre langs Aklangsvegen mot Minnerstua. I sørenden av Elgmyra, før vegen går videre ned til Minnerstua, tar vi til venstre opp mot Kampesetra.

Her anbefales det å ta turen oppom Kampen-platået, der man får en flott utsikt i flere retninger.

Fra Kampesetra fortsetter man nedover og tar til venstre i stikrysset nordøst for Øytjernet. Herfra følger man stien langs tjernet og videre ned langs Langmyra mot Skjervemoen og Skjerva sag.