Vellykket høstdugnad

Stolt poserende dugnadslag, minus fotograf Ole Hval, som tok det for laget

I dag fikk vi ikke bare stilt klokka riktig, vi fikk også en svært viktig løypeparsell på plass. Strekningen mellom Avalsjøkalven og Brovoll ble hardest rammet av værforholdene i januar, og vi fikk aldri ryddet skikkelig. Vi fikk ryddet veg, men ikke ryddet opp. I dag stilte det ni glade dugnadsdeltakere ved utfartsparkeringen på Brovoll, og de ble pakket inn i tre biler og fraktet ned Kalvedalen til Avalsjøkalven. Vanligvis er dette en strabasiøs biltur, men Lunner Allmenning har gitt vegen et kjempeløft i sommer og høst, og det er strålende kjøreforhold helt til Avalsjøoset.

Et annet kjempeløft var vårt eget arbeid i dag. Det har vært ryddet og kubbet i ujevnheter og våtpartier, slik at man kan få en prima trasé på en vesentlig tynnere snøsåle enn tidligere. Vi har gjort en liten omlegging ved starten av traséen nede ved Avalsjøkalven. Nå krysser vi rett over mot brua, uten å gå innom det trange krysset vi aldri klarte å passere med skuteren.