Blodslit mot Brovoll

De tre kryssene på kartet viser hvor langt vi kom på hver dugnad oppover fra Avalsjøen

Første økt

Fire mann jobbet i til sammen førti timer med å åpne løypetraseen mot Brovoll fra Avalsjøkalven. Da vi krysset under E16 ved Sulua og fikk måkt i store mengder snø til passering der, var kreftene brukt opp og vel så det. Det siste stykket bort til Brovoll måtte vente, og dessuten hadde vi allerede vært ute i 9-10 timer. 

Bak oss hadde vi nesten to kilometer med én meter løssnø og et utall veltede trær. Trærne måtte graves frem for å finne et sted å kappe de på, grenene lå dypt i snøen og måtte trekkes frem stykkevis med vinsj. I tillegg kunne det ligge opptil tre-fire trær i kryss på samme sted. Vi hadde nok mest lyst til å gi opp etter første 300 meter, men det kunne jo hende at det så bedre ut etter neste sving. Eller kanskje etter den neste der igjen. Eller…

Andre økt

Frank og Pål Atle reiser ut ved lunsjtid 3. januar for å fortsette jobben fra E16 mot Brovoll. De jobber til sammen omtrent ti timer, men rekker ikke helt gjennom. Det er store mengder bjørk og ungtrær over traseen hele veien.

 

Tredje økt

Tidlig 4. januar drar vi ut igjen, med håp om å få jobben ferdig. Det var lett å se hvor mye som hadde blitt ryddet under økt 2. Langs den siste delen av myra er det fullstendig kaos og vi bruker mer enn halve tiden på å rydde femti meter løype. Når løypa dreier opp og inn i skogen er forholdene bedre, og vi rydder noe toppknekk på veien gjennom den eldre delen av skogen. Det siste stykket ute på hogstfeltet er det ingen problemer i det hele tatt, og etter at vi til sammen har jobbet 5-6 timer er Ole, Hans og Bjørnar fremme ved Brovoll.

FREMME: En skiløper fra Nittedal dukket opp bak oss, bare to minutter etter at vi var fremme på Brovoll. Han hadde parkert på Saga