Skjerva inn på Stortinget

Løypebas Morten uttaler seg på vegne av Skjerva løypelag og Norske Skispor under høringen i energi- og miljøkomiteen om Statsbudsjettet 2022

Det var selvfølgelig bare et tidsspørsmål før Skjerva løypelag måtte vise seg frem på Stortinget. Det var litt underlig at vi måtte drive løypelaget i hele to og et halvt år før vi ble hentet inn, men bedre sent enn aldri, liksom. Morten Albertsen, vår løypebas og gallionsfigur, fikk forklart energi- og miljøkomiteen at vi driver under mottoet «Skispor på gamlemåten» og at vi driver BRA, mye takket være kompetansenettverket Norske Skispor. Vi har vært medlem der siden oppstarten vår, og den hjelpen har vært gull verdt for oss.

Det var Skiforeningen som kontaktet oss i går, for å høre om vi kunne være med på denne høringen. Morten tok utfordringen, vi satte oss ned i går kveld.og skrev ned noen punkter som vi mente illustrerte verdien av kompetansenettverket for en organisasjon som oss, på grasrota. Dokumentet fikk navnet «Ting å si på Tinget». I dag dro Morten opp til Holmenkollen og til et formøte med Skiforeningens generalsekretær Erik Eide og prosjektleder Lars Gurandsrud, før de kjørte sammen som en delegasjon ned til Stortinget. Morten fikk beskjed om at «Ting å si på Tinget» var helt perfekt, det var ikke behov for å flytte en eneste bokstav.

Om Norske Skispor og Statsbudsjettet

Bakgrunnen for opprettelsen av kompetansenettverket Norske Skispor var at Skiforeningen hvert år får svært mange henvendelser fra lag og foreninger som tilrettelegger for friluftsliv både sommer og vinter over hele landet. Henvendelsene dreier seg blant annet om spørsmål om grunneieravtaler, finansieringsløsninger, innkjøp av løypemaskiner, rydding av sykkeltraseer, snøproduksjon og merking av løyper og stier.

Skiforeningen etablerte derfor kompetansenettverket Norske Skispor i 2018. Nettverket består i dag av ulike aktører i løypekjørermiljøene i hele landet. Medlemskontingenten holdes på et symbolsk nivå (kr 300 per år) og de 77 medlemmene er både organiserte og ikke-organiserte i frivillig og offentlig sektor, privat næringsliv og privatpersoner. En prosjektgruppe ivaretar innhold og retning på arbeidet. Norske Skispor har allerede fått god oppslutning og kjennskap i miljøet, og Skiforeningen får gjennomgående svært positive tilbakemeldinger på samlingene som arrangeres, tjenestene som tilbys og kompetansen som formidles gjennom nettverket. Nettverket skaper en faglig og sosial arena for svært viktige aktører som tilrettelegger for friluftsliv både sommer og vinter.

Norske Skispor ble i starten støttet over statsbudsjettets kapittel 1420, post 78 Friluftsformål, med 1,0 mill. kroner årlig. Denne støtten ligger ikke inne på Statsbudsjettet for 2022, og derfor ville Skiforeningen/Norske Skispor ta dette opp på dagens høring – med bistand fra Skjerva løypelag.

Ting å si på Tinget

Dette var manuset vi hadde med inn i komitéhøringen:

Om DEG og oss
Presentasjon av deg selv og hvem du representerer
Kort om Skjerva løypelag:
– VI HAR SNART HOLDT PÅ I TRE ÅR
– VI HAR FORANDRA SKJERVA FOR ALLTID
– fra et dødt område til et yndet turmål, sommer som vinter
– og som BONUS: det har vokst frem et fellesskap på stedet
– VI HAR FÅTT MANGE NYE FOLK UT PÅ SKI
Om nytte av samarbeid
– vi hadde ikke vært der vi er nå UTEN et kompetansenettverk
– da vi starta opp, lurte vi på om vi kunne skrape sammen 25 tusen til en brukt skuter… i dag har vi to topp moderne skutere (som heter EVA og ARNOLD), en mengde preparingsutstyr, 5 mil med skogsløyper og nærmere 400 medlemmer. Sammen har vi lagt ned over fem tusen dugnadstimer under slagordet SKISPOR PÅ GAMLEMÅTEN.
DRIFT
– vi går (FAKTISK) i pluss
– vi hadde 37 DELTAKERE på vårdugnaden i juni
UTSTYR
– vi har fått råd og hjelp til å anskaffe det utstyret som er best – for de løypene vi har. Vi holdt på å kjøpe prepareringsutstyr som hadde blitt altfor stort og tungt i skogen, men rådførte oss heldigvis med Norske Skispor og fikk råd om å se etter lettere alternativer.
– sammen med Norske Skispor la vi til rette for en utstyrsdemo på Brovoll vinteren 2019, der en leverandør av prepareringsutstyr fikk vise frem moderne sine produkter. Praten rundt bålpanna gikk løst og lett mellom de ulike løypelagene som deltok! (6-7 stk?)
SØKE MIDLER
vi har fått hjelp til å bli gode på å søke midler hos stiftelser, fra offentlige instanser og fra privat næringsliv. Dette har skaffet oss utstyr til en samlet verdi av 7-800 tusen kroner.