Stiprosjektet 2020

Denne oppmuntrende stubben finner man langs stien mellom Erstad i Nordre Oppdalen og Skjervedammen

På gjengrodde stier

Skjerva løypelag har også som formål å ta seg av stiene i området vårt. Noen av oppgavene blir da å 

  • påvise og kartlegge stier som finnes på nye og gamle kart
  • kartlegge stier vi kommer over
  • gå opp spor med GPS-assistert applikasjon og legge verifisert informasjonen inn på et eget stikart
  • foreta enkel stirydding
  • samarbeide med DNT om merking av nye turstier

I år har vi verifisert milevis med stier som ikke er DNT-merket, og lagt disse inn på stikartet vårt. En svært hyggelig bieffekt av dette arbeidet er at registreringene har ledet til turer som fellesarrangementer og Skjerva 7 Summits-prosjektet.

NYTTIG APP: All logging av aktivitet foregår på appen «Norgeskart Friluftsliv». Derfra kan sporlogger og interessepunkt overføres til Google-kartene vi bruker