Flisprosjektet på Skjerva sag

Flisverket hadde en fantastisk kapasitet, og kunne svelge unna stokker på over 1 m i diameter

Skjerva sag vil bli nå bli ryddig og fin, til glede for alle. Gran almenning har foretatt hogst på sagtomta og rundt saghuset og flishuset. Vi i løypelaget  får flis som vi kan pynte opp med der det trengs i løypene. Lokal biomasse legges tilbake i skogen lokalt. Almenningens driftsveger blir fine, til glede både for de som går, de som sykler og de som går på ski. 

Kaffepause på Skjervemoen, f.v. Ole Molden, Morten Albertsen, Hans Morstad og Ole Hval. Halvor Gjerdingen var på Saga etter mer flis da bildet ble tatt

Takk til våre velvillige samarbeidspartnere Sparebankstiftelsen Gran, og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal for den økonomiske støtten, slik at vi kunne realisere både kjøp av kvist og virke samt leie inn flisverk! Takk også til Gran almenning som foretok hogst på sagtomta, ved saghuset og ved flishuset slik at området nå framstår omtrent slik det var når det var sagdrift her. Takk også til Anders Møyner Eid Hohle for utleie av flisverket. Det må nevnes at Hohle jobbet solid overtid i dag for egen regning. Takk for dugnadsbidraget💪👍👏

Gjennom ytterligere dugnad har Ole Molden, Halvor Gjerdingen, Paul Arne Opsahl og Hans Morstad stilt seg selv og traktorer til disposisjon. Med deres hjelp, og flere ivrige ildsjeler med spade og krafse, er traseen over Skjervemoen pyntet med flis fra Saga til Aklangen. Vi har allerede lagt merke til at dette har blitt populært. Turgåere og syklister koser seg i traseen. Tusen takk til traktorkara og alle dere andre som har bidratt!

Jeg mener dette er et stort klapp på skuldra til oss selv. Vi er miljøbevisste, kulturbevarende og har et vanvittig moment for å realisere prosjekter. 

Skjerva sag er et viktig kulturminne i Lunner kommune. Her har det vært sagdrift helt tilbake til 1600 tallet. Skjerva løypelag ønsker å bidra til å bevare saga og sagtomta. Dette gjør vi blant annet nå ved å rydde opp. For noen uker siden hadde vi søppelryddeaksjon blant annet ved saga/sagtomta, slik at det skal være hyggelig for folk å ferdes her i sommer.

Hvis du vil glede meg og de andre i styret som jobber knallhardt for å gi allmennheten et godt tilbud, så setter jeg/vi umåtelig stor pris på at du sponser oss med noen kroner via VIPPS. VIPPS: 563367 eller Kontonummer: 2280 45 83177.

Ole G. Rudsengen

Styreleder