Nye skiløyper

Langs østsida av Mærrafua blir det spist mange appelsiner til vinteren

Vi har utnyttet ventetiden godt (ventetiden = tid uten snø) og har noen spennende nyheter å komme med på løypefronten. Vi gleder oss allerede til vinteren!

1. Aklangen – Hesterær – Saga

Dette er en stor nyhet for oss! Skjerva løypelag har fått de nødvendige tillatelsene til å utvide løypenettet med en indrefilet av ei løype. Kommende vinter vil vi kjøre Aklangen – Hesterær – Åbbårputten – Langmyra – Skjerva sag. Dette er en parsell på 2,4 kilometer, som vil fungere meget godt med eksisterende løype. Vi får nå et «Skjervemoen rundt» alternativ på omlag 5 kilometer.

Løypa vil gå opp fra piknikbenken på Aklangen og deretter følge åpne myrdrag langs Mærrafua, Hesterær og Åbbårputten frem til Langmyra. Derfra gjennom et kort skogholt, før man kommer opp til hyttefeltet på toppen av Skjervemoen

Dugnad 18. mai nordvest for Langmyra

Varm dugnad i Aklangsbakken 23. juni

Mat-, drikke- og badepause ved Aklangen 23. juni

2. Øvervåja – Grunntjernet

Dette er også en stor nyhet, som i prinsippet åpner en skiløype mellom Skjerva og Sagvollen! Den nye traseen vil følge Grunntjernvegen videre fra det stedet vår løype har dreid inn på sætervegen over mot Breidtjernet. Det nye løypekrysset har fått navnet «Øvervåja», og derfra til Grunntjernet er det 3,3 km. Der møter vi skiløypa til Øståsen Skiløyper, og kan følge den videre, for eksempel til Sagvollen. For de som er glad i addisjon blir dette en spoiler, men vi ser litt bakom disse skiltene:

Nye skilt til bestilling
  • Skjerva sag – Sagvollen blir 12 km én vei, eller 24 km tur – retur
  • Skjerva sag rundløype om Øvervåja – Breidtjernet blir 13,2 km
  • Avstanden Grunntjernet – Breidtjernet er 3,8 km, langs traséen til Øståsen Skiløyper. Da blir Øvervåja – Grunntjernet – Breidtjernet – Øvervåja en runde på 9,6 km
  • Skjerva sag – Sagvollen, med retur om Grunntjernet – Breidtjernet og over isen mellom Nordengen til Skjerva sag blir 24,3 km

3. Kryss Gullentjernet

I nordenden av Gullentjernet er det bare 25 meter mellom oss og traséen til Øståsen skiløyper. Bortsett fra at to bekker må krysses, da. Nå er bruene på plass, i hvert fall til stor glede for skutergruppa, som ikke behøver å streve så mye for å snu ved Breidtjernet lenger.

Bru nummer tu

Dette åpner også en 2,3 km lang mulighet for en rundløype rundt Kobberputtene