Land-og strandryddedagen

Motivert ryddelag på ryddedag

SØPPELDUGNADEN 2020

Med land-og strandryddedagen 13. juni og tidligere innsats på forsommeren, har løypelaget ryddet 13 km langs Oppdalslinna (gamle Gardermovegen) samt strandsona til Skjerva og Skjelbreia, sagtomta og Damtjernet. Vi er opptatt av å ta vare på miljøet, og dette har vært en viktig innsats. Et hengerlass med søppel er nå ryddet. På sagtomta ble det ryddet en halv søppelsekk med toalettpapir. Dette viser at det er et behov for en utedass både her og ved badeplassen på Skjervetråkket. Vi håper grunneierne Gran og Lunner almenning vil vurdere dette. Løypelaget kan være villig til å inngå et samarbeid med grunneierne for å se til at det er i orden rundt evt toaletter. En henvendelse til Bygg ved Hadeland VGS kan være fornuftig. De har tidligere sagt seg villig til å bygge dette. 

Skjerva løypelag vil fortsette og være «miljøvakter» i området, og sørge for at det holdes pent og ryddig. Dette gjelder også i våre løypenett, der det skal være fritt for søppel. Vi oppfordrer ellers alle til å ta med seg eget søppel hjem. Det er også fint om man tar med søppel andre har glemt igjen. 

Vi ønsker alle en ryddig og god sommer på Øståsens perle!