Skjervetråkket – Hovsvåja – Breidtjernet

LENGDE: 6,5 km (én vei)

Løypa starter på Skjervetråkket og går over isen på Skjelbreia, videre nordover inn i Våja. Sør for Hovsvåja går vi av isen og inn på skogsbilveien som går vestover. I slak stigning følger vi denne veien fram til vi kommer inn på en vakker setervei over Kobberbakken og fram til Breidtjernet.