Skjerva sag – Avalsjøen – Brovoll

LENGDE: 10 km (én vei)

Det er flere alternative ruter sørover fra Skjerva sag, men vi velger oss ut løypa over Langmyra og Hesterær til denne turen. Fra parkeringsplassen ved Skjerva sag går løypa sørover i en kort, felles trasé for begge løypealternativene over Skjervemoen. Etter bare 250 meter tar vi til venstre og svinger oss litt opp og tilbake nordover, før vi på nytt vender sørøstover langs en enkel anleggsveg mot hyttefeltet på Skjervemoen. Disse hyttene ble flyttet fra Grøa da vatnet ble interkommunal drikkevasskilde. På toppen har vi spredte furuer og fin utsikt over Skjervevatnet.

Løypa dreier til venstre over Skjervemoen og ned på et lite myrdrag som leder oss ned til den ene myrarmen på Langmyra. I åpent og flatt myrlandskap beveger vi oss i dovne svinger mot Åbbårputten, og videre kort ned til myrene langs vestsida av Hesterær.

Vi krysser Hesterær og følger østsida av Mærrafua, der det blir mulighet for mange fine solplasser. Vi krysser bekken fra Hesterær/Mærrafua og slipper oss enkelt ned Aklangsbakken til løypekrysset ved Aklangen, der vi svinger mot venstre.

Fra krysset går løypa i lett terreng på Aklangsvegen mot Minnerstua. På denne gamle setervollen er det flott utsikt ned mot Avalsjøen.
Løypa bærer videre nedover til brua ved Avalsjøoset, og går nå flatt langs Avalsjøen til krysset ved Avalsjøkalven. Herfra bærer det sørover, inn i skogen og slakt oppover på en gammel driftsveg langs sørsida av Avalsjøen opp mot elva Sulua. Elva og løypetraseen går side om side i kulvert under E16.

Den siste delen av løypa går langs E16 i lett terreng over Brovollmyra, og ender opp mer eller mindre på hushjørnet til Brovoll skistue. Herfra er det en rekke muligheter for å fortsette skituren, både mot sør og nord (dersom du vil gå tilbake via Koperud).