Skjervetråkket – Nordengen – Koperud

LENGDE: 3,2 km (én vei)

Løypa starter på Skjervetråkket. Løypa krysser skogsbilvei vest for Tråkket, og går gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa), forbi Skjerva gård og til Nordengen i nordvestre del av vannet Skjerva. Her møter man løypa som går over isen fra Skjervedammen. Fra Nordengen går løypa et par hundre meter nordover langs Skarbrennvegen, før den tar av vestover mot Fløyta. Fra Fløyta begynner stigningen mot Koperud. Her kommer vi etterhvert inn på Gamle Skjervaveg, som er den gamle kjerrevegen fra Nordre Oppdalen til Skjerva.