Rundt Skjerveknatt-massivet

Kudalsutsikten er ett av flere høydepunkt på turen

LENGDE: 12 km

Skjerveknatt-massivet ligger midt i denne spennende rundløypa. Løypa starter og slutter på Skjerva sag. Løypa krysser Våjavegen vest for Tråkket, og går gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa) og opp langs kraftlinja i den nye traséen mot Fløyta. På toppen av kraftlinja tar den nye traséen mot Sauebingen opp til høyre, og den kan man også følge helt til Skalbrenna. Vi går i stedet rett frem og aker ned til løypekrysset på Fløyta.

Vestover går løypa mot Koperud, men vi går i stedet nordover, i lett terreng på skogsbilveg til løypekrysset Hvalstikket. Til venstre går løypa opp Morstadrenna til Brovoll – Lygnaløypa, rett nord for Koperud, men vi fortsetter nordover opp Mannefallet og passerer løypekrysset Skalbrenna, der løypa mot Skjerveknatten svinger opp til høyre. Vi fortsetter rett frem i lett terreng og deretter opp til Gullentjernet og videre rundt Kobberputtene til løypekrysset Kobberbakkene.

Vi tar til høyre og følger en vakker sæterveg opp til topps ved Kobbermyrene, 616 m.o.h. Her oppe er det mulig å gå flere toppturer utenom løypenettet. Løypa fortsetter på sætervegen og går slakt nedover til vi kommer ut på hogstflaten som vi har kalt Kudalsutsikten. I solhellingen her kan man se østover mot nordre delen av Skjerva-vassdraget. Etter et nytt stykke langs sætervegen kommer vi til løypekrysset Øvervåja. Her er vi inne på skogsbilvegen som tar oss ned til Våja (Hovsvåja). Hvis det er godt med snø, legges deler av denne traséen ut på en hogstflate med god utsikt østover. Fra Hovsvåja følger vi løypa over isen på Våja og Skjellbreia tilbake til Skjerva sag.