Rundt Skjerveknatt-massivet

Trikkeskinner i Mannefallet

LENGDE: 12,5 km

Skjerveknatt-massivet ligger midt i denne spennende rundløypa. Løypa starter og slutter på Skjerva sag. Løypa krysser skogsbilvei vest for Tråkket, og går gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa), forbi Skjerva gård og ned til Nordengen i nordvestre del av vannet Skjerva. Fra Nordengen går løypa noen hundre meter nordover langs Skardbrennvegen mot løypekrysset på Fløyta. Vestover går løypa mot Koperud.

Vi går i stedet nordover, i lett terreng på skogsbilveg til løypekrysset Hvalstikket. Til venstre går løypa opp Morstadrenna til Brovoll – Lygna løypa, rett nord for Koperud, men vi fortsetter nordover opp Mannefallet og passerer løypekrysset Skalbrenna, der løypa mot Skjerveknatten svinger opp til høyre. Vi fortsetter rett frem i lett terreng og deretter opp til Gullentjernet og videre rundt Kobberputtene til løypekrysset Kobberbakkene.

Vi tar til høyre og følger en vakker sæterveg opp til topps ved Kobbermyrene, 616 m.o.h. Her oppe er det mulig å gå flere toppturer utenom løypenettet. Løypa fortsetter på sætervegen og går slakt nedover til vi kommer ut på hogstflaten som vi har kalt Kudalsutsikten. I solhellingen her kan man se østover mot nordre delen av Skjerva-vassdraget. Etter et nytt stykke langs sætervegen kommer vi til løypekrysset Øvervåja. Her er vi inne på skogsbilvegen som tar oss ned til Våja (Hovsvåja). Fra Hovsvåja følger vi løypa over isen på Våja og Skjellbreia tilbake til Skjerva sag.