Rundtur Skjerva sag – Koperud – Brovoll – Skjerva sag

FREMME: En skiløper fra Nittedal dukket opp bak oss, bare to minutter etter at vi var fremme på Brovoll. Han hadde parkert på Saga

LENGDE: 22 km

Løypa starter og slutter på Skjervetråkket. Løypa krysser skogsbilvei vest for Tråkket, og går gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa), forbi Skjerva gård og til Nordengen i nordvestre del av vannet Skjerva. Her møter man løypa som går over isen fra Skjervedammen. Fra Nordengen går løypa et par hundre meter nordover langs Skarbrennvegen, før den tar av vestover mot Fløyta. Fra Fløyta begynner stigningen mot Koperud. Her kommer vi etterhvert inn på Gamle Skjervaveg, som er den gamle kjerrevegen fra Nordre Oppdalen til Skjerva. Gamle Skjervaveg tar oss fram til Koperud.

På Koperud krysser vi Oppdalslinna og går sørover i Oslomarkas løypenett som Skiforeningen preparerer. Fra deler av løypa er det strålende utsikt mot Lunner og Hadeland – ja, helt til Norefjell. Etter et parti med noe stigning, kommer du fram til løypekrysset ved Håkenstadsætra.
Vi går videre nedover forbi Typografhjemmet, og vel en kilometer etter at dette er passert, er du framme i løypekrysset nord for Flåtatjern. Løypa går videre i lett terreng til den krysser over Lunnertunnellen og rask nedoverkjøring til de gule husene ved Brovoll.

Vi kommer inn på Skjerva løypelags skiløype igjen ved Brovoll skistue. Løypa går østover parallelt med E16 i lett terreng over Brovollmyra. Elva Sulua renner i kulvert under E16. Her må skiløperne til venstre under kulverten. Videre går løypa inn på gammel tømmerdriftsvei. Den går slakt nedover mot Avalsjøkalven, der løypa kommer inn på Avalsjøveien. Vi følger denne langs Avalsjøen til Avalsjøoset, før stigningene opp mot Minnerstua og Aklangen tar til på Aklangsvegen. Løypa flater ut sør for Aklangen, og går i lett terreng fram til endesnuplass ved Skjervedammen. På endesnuplassen er det et løypekryss, der man mot nordvest kommer ut på vannet Skjerva. Går man mot nordøst, kommer man opp på Skjervemoen. Løypa går i lett terreng og furuskog fram til Skjerva sag og Skjervetråkket.