Nyttår og snøsjokk

Trond Skjerva med nedsnødd skuter ved Brovoll fredag 6. januar. Foto: Frank Kisen

Skutergruppa har hatt sin fulle hyre med å ta seg av de enorme snømengdene som har kommet den siste uka. En god såle er helt avgjørende for å komme ut med prepareringsutstyret, så vi har pakket og pakket for å holde tritt med de stadig økende snømengdene. Samtidig er det trær som bøyer seg, eller gir seg og knekker, eller velter over løypa. Totalt sett en ganske krevende situasjon, men tross alt et luksusproblem.

Henrik Lyng Rudsengen på den nye brua ved Avalsjøoset 4. januar

Det vil ta tid å få alle delene av løypenettet opp å gå, og vi prioriterer i første omgang strekningen mellom Skjerva sag og Brovoll, pluss Skjervemoen rundløype. Dette er populære traséer, og da har skiløperne noe å gå tur i, mens vi fortsetter med resten av løypenettet. Bit for bit.

Vannene er vanskeligere. Med mye snø på isen og overvann, er det stor fare for å kjøre seg fullstendig fast. Vi har kjørt østsiden av Skjerva, men det var såvidt det gikk bra. Antakelig må vi vente på bedre forhold før vi kan jobbe videre med isen. Nå er det meldt mildvær og kanskje regn i dagene fremover, og det kan gjøre forholdene litt fastere på sikt.