Kvistet trasé langs østsiden av Skjervevatnet

Rekordtidlig solid is på Skjerva, faktisk så solid at det var en utfording å borre i den

Det er nå kvistmerket fra Skjerva sag og sørover langs østsiden av vannet. Det ble borret hull til pinnene ca. hver femtiende meter, og hvert hull ble borret 13 cm ned i isen. Det måtte legges trykk på drillen for å få boret til å bite, det er et godt tegn. Isen er klar rekordtidlig, men vi anbefaler å enten følge løypemerking eller å gå langs land. Vi observerte skispor langs land i dag, så der har det vært ivrige skiløpere. Isen la seg senere på nordsiden av Skjerva, så der bør man ikke gå på en stund. Husk at ispigger er nødvendig hvis du går utenom merkingen, se isvettreglene.