Styrelederen stempler ut

Stolt initiativtaker

Det er ingen som kan oppsummere begivenhetene bedre de siste drøye to årene enn initiativtakeren og styrelederen personlig. Helt siden idéen om et løypelag ble lansert, har han vært tettere på ballen enn noen annen. Antallet timer som er blitt lagt ned for å løfte dette prosjektet fra null til gull, er det antakelig best å ikke tenke på. Nå takker han av for denne gang, vi lar Ole Gulbrand oppsummere det hele selv:

Jeg var første gang på Skjerva da jeg var 1 måned gammel. Det er en kjærlighetshistorie som har vart i snart 47 år. Samtidig med at vi har jobbet med løypelaget, fikk Gro og jeg vårt eget sted på Skjerva. Vi har ryddet urskog og bygd hytte samtidig med oppstartsårene av løypelaget. Det har vært en utfordring å kombinere de to tingene. Om noen uker er det årsmøte. Det er på tide å gi stafett-staven videre og jeg skal nå nyte alt vi har fått til.

På drøyt to år har vi bygd opp en fantastisk organisasjon med et suverent tilbud på Skjerva.

Drømmen jeg har hatt i alle år overgår virkeligheten. For vi har: 44 km løype. 2 skutere med tipp topp sporsetterutstyr er på plass. Vi har kartlagt en rekke stier, kvistet og merket. På sikt vil vi lage et stikart. Vi har stablet på beina vår egen mosjonsmarsj, 7 summits, som hadde 100 deltakere i 2020. Vi har avholdt felles fotturer og en felles skitur (måneskinnstur). Hjemmeside og facebookside er på plass.

Vi har fulgt opp kultur- og naturdelen i vedtektene: Sammen med Bjørnar har jeg lagd 15 kulturskilt som kaster lys over en delvis glemt historie. Jeg har hatt mange timer sammen med Skjervefolk som har delt sine historier og fotografier. Disse folkeminnene ender opp i ei bok om stedet. Nå får jeg mer tid til å sluttføre den.

Vi har avholdt en søppelryddingsdag der vi ifjor ryddet vegen fra Koperud til Grautbrudalen. Strandsonen i Skjervevatnet, badeplassen på Skjelbreia og sagtomta er kvitt det som er av søppel (foreløpig).

Skjerva løypelag har fått egen infotavle ved saga og vi har ryddet sagtomta og lagt biomassen tilbake i naturen. Flisa gir oss mulighet til å kjøre tidlig løype over Skjervemoen.

Vi har fått grønt lys til å jobbe med istandsettelse av nedre dam ved saga. Vi har produsert klubblue og klubb-hals. Kalenderen ble en kjempesuksess, og vi kommer til å lage ny kalender for 2022 til høsten. I vinter har vi hatt kioskservering på Skjervestua. Nå får vi kanskje også vår egen skutergarasje og vårt eget grendehus/skistue.

Stolt styreleder under tidenes første fellesdugnad for Skjerva løypelag 30. juni 2019. Den ble gjennomført i Hvalstikket.

Men det ALLER viktigste som har skjedd, er alle de nye bekjentskapene og vennskapene som er dannet på grunn av løypelaget. Folk som knapt har vært på hils, har blitt godt kjente og gode venner.

Jeg skal ta meg mer tid til sitte langs bredd og i båt i håp om å lure Skjerveåbbåren

Som dere skjønner, har jeg kommet til et veiskille. Jeg har vært med på å bygge et solid løypelag. Alt ligger til rette for ei god framtid. Jeg er stolt av det vi sammen har fått til. Jeg kommer imidlertid til å sysle videre med bokprosjektet om Skjerva. Det er snart ferdig, og målet er å få gitt ut boka i god tid før jul. Jeg skal ta meg mer tid til sitte langs bredd og i båt i håp om å lure Skjerveåbbåren. Jeg oppfordrer flere til å gjøre det. Fisking og skaukoping er gratis mindfullness. Stor takk til alle sammen som har vært med meg på denne reisen i Skjerva løypelag. Det har vært et privilegium å være med på.

Nå skal jeg bidra videre som aktivt, interessert medlem og Skjervavenn. En dag i framtida stiller jeg meg igjen til rådighet for styret. Til alle som leser dette: Støtt løypelaget ved å melde dere inn. Still opp på dugnader. Vi trenger alle gode krefter på laget. Lykke til videre, og vi sees snart på skauen!

Mvh

Ole G.