Skjervetråkket – Svarttjernet – Morstadsetra- Avalsjøen – Aklangen – Skjervetråkket


Lengde: 15,5 km

Sti, kjerreveg, tømmerveg og skogsbilveg.

Turen starter ved Skjervetråkket, og vi følger blåmerket sti over Skjervemoen ned til Skjervedammen. Alternativt kan man gå Oppdalslinna vestover og gå Vikavegen (bomveg) på Skjervas vestside til Skjervedammen. Fra Skjervedammen følger vi tydelig sti vestover. Det stiger 70 høydemeter opp til et stikryss når man kommer opp på høyden. Her tar vi til venstre, og følger en flott, gammel kjerreveg sørover mot Svarttjernet i lettgått terreng. Vegen skal etter sigende ha blitt oppført i 1904, og er en del av en gammel forbindelse fra Gardermoen og vestover. Etter Svarttjernet kommer vi inn i flott, uberørt urskog. Snart har vi flott utsikt nedover mot Aklangselva, som ligger langt nede i et canyonaktig juv. Kjerrevegen ender opp på en tidligere driftsveg, omtrent rett vest for Minnerstua, som ligger på motsatt side av Aklangselva. (Her skal det være mulig å finne en gammel sti ned til Avalsjøoset, noe som vil forkorte turen).
Den tidligere driftvegen går nedenfor Morstadsetra. Vi fortsetter fram til Kalvedalen, der vi holder til venstre inn på Avalsjøvegen. Vandringen fortsetter langs Avalsjøen fram til Avalsjøoset. Vi krysser broa over Aklangselva, og fortsetter i lett stigning opp til den tidligere setra Minnerstua. Her går den blåmerkede stien ned til venstre mot Minnerstufossen, og følger deretter Aklangselvas flotte småfosser og stryk et stykke. Stien kommer opp igjen på Aklangsvegen, og vi følger den fram til tjernet Aklangen. Her går den blåmerkede stien opp til høyre, og det er en drøy kilometer over Skjervemoen og tilbake til utgangspunktet.