Skytenrunden

Kryssing av Våja sør for Tjuvøya, med Handklemoen i bakgrunnen

LENGDE: 9,2 km

Skytenrunden er en familievennlig og lettgått løype i området nord for Skjerva. Med utgangspunkt ved Skjerva sag (parkering ved Sagbruksvegen), krysser løypa først Oppdalslinna. Fra Skjervetråkket går løypa nordover på isen på Skjelbreia, gjennom Trangesundet og ut på Våja.

Litt ute på isen går løypa østover fra løypekrysset nord for Nordtangen og sør for Langtangen/Slåttøyene – midt ute på Våja-isen. Løypa fortsetter på isen øst for Handklemoen og vest for Grøa, inn i partiet Måsabekken med sine små øyer. (Husk at det er forbudt med fiske og leirslaging ved vannkilden Grøa.)
Løypa går videre inn i Skyten før den dreier nordvestover, inn i Saubekkvika. Herfra krysser den Handklemoen i lett og åpent terreng før den på nytt går ut på Våja, rett over mot Hovsvåja.

Den passerer sør for Tjuvøya, ei lita øy med akkurat nok plass til ei hytte. Ved løypekrysset Hovsvåja svinger løypa så sørover på Våja langs Langtangen, tilbake mot Skjellbreia og Skjerva sag.

(Fra løypekrysset ved Hovsvåja går det løype opp til Øvervåja, med forbindelser videre i løypenettet)