Nytt løypekryss

Nytt løypekryss Skjervemoen
Det nye løypekrysset ligger åpent og tilgjengelig, 250 meter sør for informasjonstavla på Skjerva sag

Skjervemoen rundløype har fått en liten justering i dag. Starten på løypa er flyttet 250 meter sørover langs traseen fra informasjonstavla vår, der det nå er blitt et nytt løypekryss. Uansett hvilken retning du vil gå over Skjervemoen, starter du nå fra samme punkt. Løypeskiltene er flyttet fra det tidligere startpunktet (rød linje) og ut til det nye krysset.

Med start og mål ved informasjonstavla vil hele turen nå bli på snaut 5,4 km. Selve rundløypa er fortsatt 4,8 km, slik skiltene viser.

Denne omleggingen vil gjøre livet litt enklere for såvel løypekjørere som skiløpere. Forholdene er forresten gode i rundløypa og videre mot Avalsjøen og Brovoll. Og på vannene er det god gli om dagen. Riktig god tur! https://www.skiforeningen.no/…/skjervemoen-rundloype/

nyTraseSkjervemoen
Kartutsnitt fra Markadatabasen til Skiforeningen. Den røde markeringen viser gammel trasé