Skjerva løypelag er stiftet!

SKJERVA LØYPELAG: Foran fra venstre: Rolf Magne Berget, Marit S. Morstad, Inger Lene Braastad, Bjørnar Rudsengen, Ole Molden og Rigmor Fredriksen Sørbekk. Bak fra venstre: Ole Gulbrand Rudsengen, Jan Even Raastad, Hans Erik Braastad, Arne Sørbekk, Gro Rudsengen, Eva Raastad, Jøran Elisabet Lund og Paul Arne Molund Opsahl. Foto: Paul Arne Molund Opsahl

Skjerva løypelag ble stiftet 21. mars på NOIL-huset i Lunner. Nå blir det veg, eller løype, i vellinga.

Det var god stemning og stor entusiasme på Skjerva løypelags stiftelsesmøte. Løypelagets stiftelsesdokument med formål og vedtekter ble vedtatt, og løypelaget skal nå registreres som organisasjon i Brønnøysundregistrene.

Løypelaget vil arbeide med å etablere en snøskuterkjørt skiløype fra Øståsens eksisterende løypenett via Skjerva til Brovoll.

– Dette er en drøm som hyttefolk og bygdefolk har hatt i flere tiår, sier leder av interimsstyret i Skjerva løypelag, Ole Gulbrand Rudsengen.

Perle på Øståsen

– Hvis vi får realisert traseen vi jobber med, vil dette bli en familievennlig løype i flott natur. Så langt har vi hatt en veldig positiv dialog med grunneierne. En skuterløype vil gjøre langt mindre inngrep i skogen. Løypa vil også føre til at Skjerva blir mer attraktivt, også om vinteren, sier Rudsengen.

I løypelagets vedtekter står det blant annet at løypelaget skal bidra til å ivareta natur og kultur i området. For løypelaget vil miljøaspektet være viktig.

– Skjerva og omegn er en perle på øståsen. Det er viktig for løypelaget at naturen og historien blir tatt vare på i nåtid og framtid. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til dette, sier Rudsengen.

Interimsstyre

Det ble nedsatt et interimsstyre som skal jobbe videre for Skjerva løypelag fram til årsmøtet høsten 2019. Interimsstyret er satt sammen av følgende personer: Ole Gulbrand Rudsengen, leder, Morten Albertsen, nestleder, Jan Even Raastad, kasserer. Styremedlemmer er Jøran Elisabet Lund, Marit Kildal Haakenstad, Inger Lene Braastad, Bjørnar Rudsengen, Paul Arne Molund Opsahl.