vedMinnerstua

Morgenstemning fra toppen ovenfor Minnerstua, med Avalsjøen og Snellingshøgda i bakgrunnen