StorhaugenVestGrade

Det lønner seg å rusle ut på den vestre delen av Storhaugen for utsiktens skyld