P1000696

Sørtangen - Grøa. Tangenstua og låven. Jula 1962. Foto: Hans Kristian Moen Tangen.