P1000695

Sørtangen - Grøa. Fjøs i forgrunnen, låve, Tangenstua. Ca. 1930. Foto: Hans Kristian Moen Tangen.