nyTraseSkjervemoen

nyTraseSkjervemoen
Kartutsnitt fra Markadatabasen til Skiforeningen. Den røde markeringen viser gammel trasé