motStormyra

Ved bunnen av de siste bakkene oppover mot Stormyra og Skjerveknatten