Kristian Tangen på Våja. ca. 1925. Foto: Hans Kristian Moen Tangen

Kristian Tangen på Våja. ca. 1925. Foto: Hans Kristian Moen Tangen