knattenrydding2022_3

Den nye traséen går et ekstra stykke langs ryggen vest for myra, før den krysser over