knattenrydding2022

Strøkent resultat opp bakken, der det tidligere var nesten meterdype hjulspor