gamlestuaSkjervengen

Gamlestua på Skjervengen. Fv: Marthe Aagaard, Hans Kristian, Kirsten Tangen, ca. 1962. Foto: Hans Kristian Moen Tangen