bru1

Klargjøring av det midtre brufestet, der vi skal skjøte sammen de to brulengdene