avalsjøkalvenRydding

Skutergruppa rydder ett av mange velt mellom Avalsjøkalven og Brovoll