2020-07-04_nyeLoyper9.jpg

Langs østsida av Mærrafua blir det spist mange appelsiner til vinteren

Langs østsida av Mærrafua blir det spist mange appelsiner til vinteren