56622583_2233841326710758_7122300505535021056_n

Sørtangen, Grøa, ca. 1935. Foto utlånt av Unni Brostigen. Mannen m caps er morfar, mormor sitter vsa Ragnvald eller tvillingbroren Karl.