2021-04-12_ryddingNordtraversen

Greiner og stammer ble lagt på utsiden for å bredde ut traséen