2021-03-07_varigFondet

Besøk av Varigfondet på Skjervestua. De hadde flere gode overraskelser på lager