2020-10-06_6stavtakNed2

Hans Morstad ser etter noe tørt under dugnaden i siste bakken mot toppen av Skjerveknatten. Løypetraseen skimtes til høyre i bildet