2020-10-06_6stavtakNed

Den nye traséen er på snaue 3 km fra vi tar av fra Skardbrennvegen til vi er på toppen av Skjerveknatten