2020-10-03_7summits2

Svingheim Aktiv fikk sving på salget, både før og etter turen