2020-09-24_skiltprosjektet5

Kulturskiltene ble trykket av Tretex, men ble satt til innramming hos byggeavdelingen ved Hadeland vgs